Økt salg i netthandelen skaper press på lageret

Mange opplever redusert volum per ordre, og plukkfrekvensen øker. Logistikken endrer seg, rett og slett. I dette webinaret har vi invitert med eksperter fra LIS – Lager og industrisystemer, for å gi deg en solid innføring i hvordan du får lageret og nettbutikken til å spille på lag.

Du vil lære mer om:

▷ Lagerbygget: Er lageret dimensjonert for å understøtte vareflyten din? Burde du flytte, eller kan du utnytte plassen bedre? Eller burde du sette bort hele lagerdriften til en 3PL-aktør?

▷ Automasjon: Hva er beste måte å automatisere på, hvilke løsninger finnes og hvilken verdi gir de? Semi-automasjon vs. helautomasjon. Lagerstyringssystemer og integrasjon med nettbutikk.

▷ Masterdata: Detaljert masterdata om varene dine er essensielt både for nettbutikk og lagerautomasjon. Hva bør du ha oversikt over, og hvordan sanke det inn? Og hvilke muligheter gir det for effektivisering?

▷ Brukeropplevelse: Til syvende og sist måles du på evnen til å levere for kunden. Hvordan bidrar lageret til en bedre kundeopplevelse, og hvordan kan lager og logistikk bli et viktig konkurransefortrinn?

Foredragsholdere: 

Martin
Martin Helgestad Midtlien

Rådgiver E-handel, Degree 

Børge i LIS
Børge Østnes

Distriktssjef Østlandet, LIS 

 

Vi garanterer deg viktig innsikt i et aspekt av e-handel som mange bedrifter glemmer å ta tilstrekkelig hensyn til!

Fyll ut skjema for å se opptaket av webinaret: